• Home
 • Blog
 • Blog Post Detail
S1- 8      가격       PRICE        GIÁ CẢ

S1- 8 가격 PRICE GIÁ CẢ

가격

PRICE

GIÁ CẢ

I. 어휘          Vocab         Từ vựng

인형 1

[inhuyng-han-gae]

one doll

một con gấu bông

 

 

커피 1잔

[keopi-han-jan]

 

a cup of coffee

một ly cà phê

 

콜라 3병

[kolla-se-byeong]

 

3 bottles of coke

3 chai Coca Cola

 

책 4권

[chek-ne-gwon]

 

4 books

4 quyển sách

 

옷 4벌

[ot-ne-beol]

 

4 clothes

4 bộ quần áo

 

자동차 3대

[jadongcha-se-dae]

 

3 cars

3 chiếc xe hơi

 

자전거 1대

[jajeongeo-han-dae]

 

a bicycle

một chiếc xe đạp

 

II. 문법        GRAMMAR        NGỮ PHÁP

Example:

1.  지우개 3는 얼마예요?                           How much are 3 erasers?                   3 cục tẩy giá bao nhiêu tiền?

-->지우개 3는 1,000원이에요.                  3 erasers are 1,000won.                     3 cục tẩy giá 1,000 won.

2. 커피 2은 얼마예요?                               How much are 2 cups of coffee?        2 cốc cà phê giá bao nhiêu tiền?

-->커피 2은 4,000원이에요.                     2 cups of coffee are 4,000won.          2 cốc cà phê giá 4,000 won.

3. 자동차 한는 얼마예요?                          How much is a car?                             Giá của một chiếc ô tô là bao nhiêu?

-->정말 비싸요. 5,000만원이에요.                Very expensive. 50 millions won.       Rất đắt. 50 triệu won.

4. 콜라 1은 얼마예요?                              How much is a bottle of coke?             1 chai Cola giá bao nhiêu tiền?

-->정말 싸요. 300원이에요.                         Very cheap. 300 won.                          Rất rẻ. 300 won.

5. 티셔츠 3은 얼마예요?                           How much are 3 T-shirts?                    3 chiếc áo phông bao nhiêu tiền?

-->티셔츠 3벌은 30,000원이에요.               3 T-shirts are 30,000 won.                   3 chiếc áo phông giá 30,000 won.

 

 

Kakao